Bond Nederlandse Architecten.

De BNA ofwel de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten is de enige branchevereniging van de architectenbureaus in Nederland. De BNA ondersteunt zijn leden in de toegevoegde waarde die een architect voor opdrachtgevers kan hebben.

Bij de uitvoering van zijn taak hanteert de BNA-architect de volgende hoofdregel:
“De architect is gehouden de opdrachtgever  onafhankelijk en deskundig in een vertrouwenspositie als adviseur terzijde te staan. De architect behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen, in het besef niet alleen verantwoordelijk te zijn jegens de opdrachtgever, maar ook tegenover de samenleving, de omgeving en de collega’s.”

Kees van den Bijgaart is lid van de BNA (sinds 1988)

Voor meer informatie: www.bna.nl

Op de opdrachten die uitgevoerd worden door vdbijgaart architect zijn de algemene voorwaarden zoals deze door de BNA in samenwerking met NL-ingenieurs (de branche vereniging van advies-, managent- en ingenieursbureau) zijn opgesteld. Het betreft De Nieuwe regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur (DNR-2011). Voor particulieren en kleine (eenmalige) zakelijke  opdrachtgevers is er de Consumentenregeling 2013 (CR 2013).

Een exemplaar van de van toepassing zijnde voorwaarden wordt bij opdracht kosteloos ter beschikking gesteld of download hier de digitale versies  van de DNR-2011 of CR-2013.