De maatschappij verandert snel. De wijze waarop we communiceren en de wijze waarop we produceren en consumeren zijn in beweging. Zo ook de uitoefening van het architectenvak en de productie van architectuur . Duurzaamheid  is net zo belangrijk in het ontwerpproces als een goed te gebruiken gebouw met  mooie ruimten en vormen.   Vdbijgaart architect is zich bewust van de veranderende rol en positie van de architect in de samenleving. Veranderingen in de wijze waarop het realiseren van projecten worden georganiseerd en de invloeden van de langdurige economische recessie betekenen een ander taakveld voor de architect. Er is een nieuwe realiteit en dit vraagt een nieuwe architect.  

In de visie van vdbijgaart architect is het ontwerp de basis waarop het realisatieproces wordt ingevuld. Eerst nadenken over het gebouwontwerp,  daarna over het bouwproces.

In de ontwerpfase speelt de opdrachtgever een belangrijke rol omdat hierin zijn invloed op het gebouwontwerp het grootst is. 

Bij een goed ontwerp is er een optimale balans tussen het doelmatig gebruik, de ruimtevorm, de materiaalkeuzen en de uiterlijke verschijning van het gebouw. Begeleid door de architect wordt de opdrachtgever betrokken bij het ontwerp en wordt aan de hand van tekeningen, schetsen en beelden het gebouw gevormd. Met de betrokkenheid van de opdrachtgever wordt de kiem gelegd voor een bevredigend eindresultaat. In dit proces is het niet nodig dat er vooraf tijdrovend wordt nagedacht over  het opstellen van documenten zoals het programma van eisen, wensen ten aanzien van duurzaamheid, gebouwkenmerken, projecteconomie enzovoort. Hierover nadenken gedurende het ontwerpproces heeft in het verleden bewezen effectief en constructief te zijn.

Gedurende het ontwerpproces krijgen de gedachten over hoe het bouwproces georganiseerd kan worden vorm. Keuzes omtrent technische uitwerking,  aanbestedingsmethoden, contractvormen kunnen worden gemaakt met het ontwerp als uitgangspunt.


Kees01 k