project: Studie College VO
plaats: 
categorie: bouwen met het gebouwde

In opdracht van de schooldirectie is een studie verricht en gepresenteerd voor uitbreiding van een middelbare school. Het plan voorziet in een nieuw tussengebouw dat een goede en sfeervolle verbinding tussen beide gebouwen tot stand brengt. In de uitbreiding zijn geen onderwijsruimten opgenomen maar enkel voorzieningen in de faciltaire sfeer zoals personeelsruimten, administratieve functies en vergader- en spreekruimten voor overleg met scholieren, personeel en bezoekers. Het gebouw onderscheidt zich functioneel van de onderwijsgebeouwen en heeft mede hierdoor een eigen identiteit en karakteristiek.