project: varendonck college, de peeltuin
plaats: asten
categorie: bouwen met het gebouwde

gerealiseerd voor sturm architekten